Navažovanie receptúr (1)

Vnútorne silá (2)

Vonkajšie silá (2)

Zásobníky mikrokomponentov ručné (1)

Zásobníky mikrokomponentov automatické (1)

Zmiešavače a dávkovače vody (3)

Vyprázdňovanie vriec

Vyprazdňovanie big bagov

Komponenty