Stroje na výrobu cestovín (3)

Stroje na ravioli a pirohy

Sušičky

Umývačky prepraviek a čističky plechov (6)

Fermentátory a kvasomaty (1)

Špirálové dopravníky (1)

Baliace stroje