Kontakt na nás

I.S.P., spol. s r.o.
Bajkalská 2
Hrnčiarovce nad Parnou
919 35 

Email:      isp@ispsro.sk ( info@ispsro.sk )
Tel./fax:  +421 33 5548 031

IČO:       34 111 611
IČ DPH: SK2020393089

I.S.P., spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
odd. Sro, vl.č. 769/T

Obchodné oddelenie:

Lubomír Podsedník, riaditeľ
Tel.:        +421 903 721 448
E-mail:   isp@ispsro.sk   (info@ispsro.sk)

Obchodné zastúpenie pre Českú republiku:

TEN ART, spol. s r.o.
Březohorská 253
261 02 Příbram VII

Tel.:      +420 318 635 425
Fax:      +420 318 635 426
Web:     www.tenart.cz
E-mail: tenart@tenart.cz